Hoppa till innehåll

Yrkesutbildning

En dynamisk elevcentrerad plattform som stöttar yrkesutbildningar.

hjul-etikettfri-1

Hur itslearning förändrar inlärningsupplevelsen

Inom yrkesföreberedande utbildningar och program, där praktiska färdigheter och branschspecifik kunskap är av största vikt, kan en heltäckande LMS plattform med rätt verktyg påverka hela inlärningsupplevelsen. Välkommen till itslearning - din dedikerade partner inom yrkesförberedande utbidning.

Vårt omfattande, elevcentrerade LMS (Learning Management System) är noggrant utformat för att tillgodose de särskilda krav som yrkesförberedande utbildning har. Genom våra integrationer kan vi ytterligare stärka lärandeupplevelsen och undervisningen. Dessa integrationer optimerar användningen av data och effektiviserar processerna för ökad produktivitet.

Dra nytta av förbättrade arbetsflöden, enklare anpassning och analys, vilket leder till förbättrad datastyrning och prognoser. Utforska fördelarna med vår lösning och skapa nya möjligheter för både elever och lärare.

Specialiserade verktyg, flexibilitet och uppföljning i realtid

läroplan-leverans

ANPASSAD UNDERVISNING

Yrkesutbildning kräver ofta ett unikt och anpassat tillvägagångssätt. itslearning ger flexibiliteten att anpassa innehållet till läroplanen, och uppnår de specifika krav som yrkesförberedande kurser kräver.

flexibel-1

FLEXIBILITET OCH LÄRANDE I EGEN TAKT

Yrkeselever, som hanterar arbete och lärlingsutbildningar, drar nytta av den flexibla miljö som itslearning erbjuder. Det gör att de kan få tillgång till resurser och slutföra uppgifter i sin egen takt.

Tillgänglighet

TILLGÄNGLIGHETS-FUNKTIONER

Varje elev är unik, och inkluderande utbildning är högsta prioritet. Tillgänglighetsfunktionerna i itslearning tillgodoser olika elev behov och säkerställer engagemang för alla med funktioner som skärmläsarkompatibilitet och alt-text för bilder.

framsteg

FÖLJ PROGRESSION I REALTID

Att följa upp elevernas progression är avgörande inom alll typ av utbildning. itslearning ger lärarna insikter i realtid om elevernas prestationer, vilket möjliggör snabba insatser och personligt stöd.

bedöma

BEDÖMNING AV PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Yrkesförberedande utbildningar bygger ofta på praktisk bedömning, och med itslearning kan lärare skapa interaktiva uppgifter och test. Omedelbar feedback för mer effektivt lärande.

kollaborera

EFFEKTIV KOMMUNIKATION OCH SAMARBETE

En fungerande kommunikation är avgörande inom yrkesförberedande utbildning. itslearning fungerar som ett nav för kommunikation och underlättar interaktion mellan elever, lärare och praktikhandledare.

Säkerhet och implementering

GDPR

GDPR FINNS I VÅRT DNA

Läs om hur itslearning gör det enklare för utbildningsinsitutioner att följa GDPR krav. 

plan för implantering

IMPLEMENTERA ETT LMS SKA INTE VARA SKRÄMMANDE

Lär dig mer om implementeringen av en lärplattform från olika skolinstitutioner.

Varför väljer våra kunder itslearning?

itso-hakala
Isto HakalaHandledare för pedagogisk utveckling (KPEDU)

"Studenterna tycker att systemet är lätt att använda. Att använda en mobilapp eller prenumerera på e-postmeddelanden gör det enkelt för dem att hålla reda på kurshändelser."

Läs fallstudie '

Troeller
Troels Hviid PedersenPedagogisk IT-koordinator, SOSU H

"Vi har nu en plattform som integrerar alla de verktyg som studenterna behöver och som förbättrar den övergripande utbildningsupplevelsen. Vi är glada över att itslearning gör detta möjligt."

Läs fallstudie '

mette-brandt
Mette BrandtUtbildningschef, Clavis

"Digital undervisningsteknik är också mycket bra för att nå studenter som kanske inte har så goda läs- och skrivkunskaper, eftersom digital undervisningsteknik också är bild- och ljudbaserad."

Läs fallstudie '

trondrakke
Trond RakkeGrundare, Boreakademiet

"Vi ville erbjuda kurser som studenterna kunde läsa i sin egen takt, hemifrån, och som enkelt kunde kombineras med arbete och andra åtaganden."

Läs mer

Nyfiken att lära dig mer?


Upptäck itslearnings innovativa lärplattform som kan ge lärare
värdefulla redskap, spara tid och fokusera mer på undervisning.