Hoppa till innehåll
Hänglås
Lise Carlsen 24 november 20233 min läsning

Väktare av integritet: Hur itslearning skyddar dina uppgifter

Översättning genererad av en AI-översättningstjänst

Skolor och universitet samlar in och behandlar stora mängder personuppgifter från studenter och personal, och de måste se till att dessa uppgifter skyddas från obehörig åtkomst, missbruk eller förlust.Det är viktigt att följa GDPR, inte bara för att det hjälper till att förhindra säkerhetsincidenter, utan också för att det säkerställer att databehandlingsmetoderna är ansvarsfulla och effektiva. Om en utbildningsinstitution inte anses uppfylla kraven kan den drabbas av ekonomiska konsekvenser och eventuellt förlorat anseende. Anordnare av högre utbildning kan vara ännu mer känsliga för skador på sitt rykte eftersom detta kan påverka elev:s beslut om var de ska ansöka. 

Även om dataskyddslagar inte är något nytt i Europa kan det vara en skrämmande uppgift att se till att institutionen uppfyller kraven i GDPR uppgift. Skolor och universitet förlitar sig ofta på externa leverantörer för olika funktioner, t.ex. lärplattformar, molnlagring eller e-posttjänster. Dessa leverantörer fungerar som personuppgiftsbiträden, vilket innebär att de behandlar personuppgifter på uppdrag av de personuppgiftsansvariga (skolorna eller universiteten). Enligt GDPR-lagstiftningen är de personuppgiftsansvariga ansvariga för sin egen och personuppgiftsbiträdenas efterlevnad. Det är därför viktigt att de personuppgiftsansvariga är medvetna om säkerhetsrutinerna när de använder digitala plattformar. uppgift för att säkerställa datasäkerhet i varje länk i kedjan blir mycket större om institutionens anställda använder många olika system. Med itslearning LMS kan du dra nytta av fördelarna med en allt-i-ett-lösning som är ISO 27001-certifierad. Det innebär att dina data är säkra och att din tjänst är tillförlitlig.

 

GDPR ligger i vårt DNA  

Som en europeisk LMS-leverantör är vi vana vid att ta hänsyn till datasekretess i allt vi gör. Datasekretess och säkerhet ligger alltid i framkant av vårt sinne. När vi skapar en ny lösning eller introducerar en ny integration i vår plattform följer vi en checklista för dataskydd och överväger frågor som: Kräver den här funktionaliteten nya uppgifter eller kommer den att kräva att vi behandlar uppgifterna på ett annat sätt? Datasekretess är ofta en eftertanke för teknikföretag som är baserade i regioner där GDPR-efterlevnad inte är inte är en vanlig praxissom till exempel USA. 

gdpr

Vad innebär detta för våra kunder? 

 

itslearning endast behandla kunddata inom EU/EES

Kunderna kan lita på att vi hanterar deras data korrekt, både för dem själva och för deras användare. itslearning delar inte användardata med tredje part utan instruktioner från våra kunder. Vi tar ansvar för att hålla dina uppgifter säkra i hela kedjan. Vi genomför noggranna konsekvensanalyser av alla våra partners och använder inte använder inte någon underprocessor som inte är upp till europeisk GDPR-standard. Även om det är inte förbjudet för personuppgifter att flöda utanför EU, itslearning behandlar vi endast våra kunders uppgifter inom EU/EES.

itslearning är ISO 27001-certifierad

itslearning är en av de första lärplattform -leverantörerna som fullt ut följer GDPR-kraven. Vi är ISO 27001-certifierade, vilket innebär vilket innebär att vi har en omfattande säkerhetsinfrastruktur som verifieras av oberoende revisorer. Certifieringen är också vårt löfte om att genomföra kontinuerliga riskbedömningar och uppgraderingar för att förbättra informationssäkerheten. Vi testar regelbundet vår plattform för att upptäcka eventuella säkerhetsproblem och åtgärdar dem så snart som möjligt. Vi uppmuntrar alla som upptäcker ett säkerhetsproblem att rapportera det till oss på ett ansvarsfullt sätt.

Kundtjänst

Teamet på itslearning är mycket kunnigt inom GDPR och kan hjälpa våra kunder att uppfylla lagkraven. Vi kan bland annat hjälpa våra kunder med deras konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA). I den här bedömningen måste kunden ge en översikt över vilka uppgifter de samlar in och hur de hanteras. 

Lätthet i sinnet

Vår LMS ger utbildningsinstitutioner möjlighet att tillhandahålla en trygg och säker miljö för anställda och elev data, samtidigt som prioritera effektiv skolledning, administration och utbildning. itslearning gör det enklare för utbildningsanordnare att följa GDPR efterlevnad genom att genomföra grundliga konsekvensbedömningar av alla underleverantörer och behandla användardata inom EU/EES. Detta sparar tid och resurser för skolan och gör det möjligt för dem att fokusera på sina kärnaktiviteter inom utbildning.

RELATERADE ARTIKLAR