Hoppa till innehåll
Mogna studenter i en klassrumsmiljö
danska
8 november 20233 min läsning

Clavis Språk & Kompetens

Översättning genererad av en AI-översättningstjänst

Clavis erbjuder språkkurser i danska för vuxna utlänningar. Undervisningen sker på CLAVIS, online och på företag eller utbildningsinstitutioner över hela Danmark.

"Jag upplever att eleverna uppskattar itslearning väldigt mycket och att de får möjlighet att komma i kontakt och föra en dialog med lärarna.

Det finns ofta en stor nervositet i samband med de prov och tester som vi måste genomföra. Då är det skönt att det finns ett sätt att nå oss, som kan hjälpa till att lugna dem. itslearning gör det möjligt."

Jonas Christensen,
Kursledare 

 

Utmaningen

Skapa en säker miljö för studenter med olika bakgrund och teknisk expertis.

CLAVIS är ett etablerat utbildningsinstitut i Danmark som har lyckats väl med att tillhandahålla ett varierat utbud av kompetenshöjande kurser.

Deras huvudmål är att erbjuda danska språkutbildning till vuxna, invandrare och flyktingar som ett andraspråk. För att uppnå den önskade nivån av framgång har de samarbetat med itslearning, en viktig allierad för att uppnå detta mål.

CLAVIS strävar efter att ha en engagerande och lättanvänd plattform som är till nytta inte bara för elever som har goda läs- och skrivkunskaper, utan även för dem som kämpar inom dessa områden.

Detta tillvägagångssätt främjar dialogen mellan lärare ochelev , möjliggör flexibelt lärande, tillhandahåller multimediamaterial och följer upp elev framsteg.

CLAVIS engagemang för kontinuerligt lärande, relationsbyggande och stöd utanför klassrummet har gett elev uppskattning, minskat oro och ingett en känsla av trygghet, vilket har förbättrat den övergripande utbildningsupplevelsen.

 

"ni behöver inte nödvändigtvis kunna läsa och skriva för att kunna använda digital undervisningsteknik. Detsamma gäller för vår lärplattform, itslearning. Här kan ni ladda upp alla typer av material till lärplattform, inklusive långa texter, men ni kan också ladda upp video- och ljudfiler som målgruppen, som är svag på att läsa och skriva, också kan dra nytta av."

Mette Brandt, chef för utbildning

 

315310109_10160766106240101_279017952135035860_n

Funktionalitet

itslearning tillhandahåller lösningar som möjliggör bra kommunikation mellan lärare och elever. Med dessa funktioner känner sig eleverna tillräckligt trygga för att fortsätta utvecklas.

  • Multimodala läromedel: Användningen av itslearning gör det möjligt att ladda upp olika material, inklusive video- och ljudfiler. Detta underlättar för studenter som kan ha svårt att läsa och skriva, och förbättrar deras inlärningsupplevelse.
  • Enkel kommunikation mellan lärare ochelev : Institutionen betonar lärarnas tillgänglighet, så att studenterna kan delta i en dialog med dem. Detta främjar en stödjande lärmiljö och hjälper studenterna att få individuell hjälp.
  • Spåra elev framsteg: Genom att använda "360°-rapporter" och statusuppföljning i itslearning kan CLAVIS övervaka elevernas framsteg och engagemang. Denna datadrivna metod hjälper till att identifiera områden där eleverna kan behöva ytterligare stöd.
  • Flexibelt lärande: CLAVIS metod ger studenterna tillgång till kursinnehåll även om de inte kan närvara fysiskt på lektionerna. Denna flexibilitet gynnar studenter som har andra åtaganden eller svårigheter att delta i fysiska lektioner.
  • Användarvänlig: Plattformen itslearning erbjuder en säker och användarvänlig miljö där studenterna enkelt kan engagera sig. Detta är särskilt viktigt för Clavis mångsidiga elev organisation, vilket säkerställer inkludering och tillgänglighet.
  • elev Uppskattning: Eleverna är mycket nöjda med plattformen eftersom den gör det möjligt för dem att enkelt kontakta sina lärare och ladda upp olika materialkällor.

"Med itslearning kan vi hålla kontakten med eleverna. Inte bara i undervisningssammanhang utan även utanför skolan. Jag tror att det är viktigt eftersom det kan stödja kontinuerligt lärande. Vi kan hålla reda på online-studenter och deras användning av itslearning och de olika uppgifter de behöver arbeta med."

Jonas Christessen, kursledare

 

Resultat

itslearning tillhandahåller lösningar som möjliggör bra kommunikation mellan lärare och elever. Med dessa funktioner känner sig eleverna tillräckligt trygga för att fortsätta utvecklas, särskilt när det gäller danska som andraspråk.

Cirka 5700 studenter går på Clavis, som erbjuder en säker, trevlig och stödjande atmosfär för vuxna invandrare och flyktingar som söker nya möjligheter.

 


Plats:
Roksilde, Köpenhamn, Århus, Ringsted och Holbæk i Danmark.

Fokus:
Undervisning i danska som andraspråk

Använder itslearning:
Sedan 2013

Studenter:
5,700

RELATERADE ARTIKLAR