Hoppa till innehåll

Statistik och rapporter

Få tillgång till omfattande insikter med vårt utbud av rapporteringsverktyg. Övervaka och utvärdera elev framsteg och få tillgång till värdefulla data för välgrundat beslutsfattande och förbättrade utbildningsresultat.  

Data vid dina fingertoppar

Få tillgång till omfattande insikter 

Håll ordning

Övervaka och utvärdera elev framsteg 

Enklare beslutsfattande

Fatta välgrundade och databaserade beslut

Data vid dina fingertoppar

Få värdefulla insikter från vår uppsättning standardrapporter som automatiskt ingår i ditt itslearning -konto. Dessa rapporter ger en bra dataöversikt över undervisningen på ditt lärosäte. Du hittar dem på fliken Status och uppföljning.

status-uppföljning
lärare2

Omedelbar översikt över studenter

Håll koll på elev inlärning genom att använda Progress Report för en ögonblicksbild av hur väl dina studenter utvecklas i en kurs eller grupp. Använd meddelandefunktionen i rapportfönstret för att höra av dig till eleverna.

Nyttiga tips för studenter

Utvärderingsrapporterna ger eleverna input om status och resultat av deras aktiviteter. Detta kan hjälpa äldre elever att ta ansvar för sitt lärande. De kan också se kommentarer från lärare för varje enskild inlämningsuppgift.

student2-1
inloggningar

Avancerad rapportering

Speciellt utvecklad för administratörer som vill fördjupa sig i organisationens data. Den avancerade inloggningsrapporten ger information om aktivitet bland studenter, lärare, administratörer och systemadministratörer, samt över kurser, fakulteter och ämnen.

Välj mellan "Ready-to-Go" rapporter eller anpassade rapporter för att få data som hjälper ni att bedöma undervisning och lärande för förbättrade resultat på din institution.

Ladda ner vår e-bok för att se en fullständig lista över rapporter och mer information om avancerad rapportering.

Nyfiken att lära dig mer?


Upptäck itslearnings innovativa lärplattform som kan ge lärare
värdefulla redskap, spara tid och fokusera mer på undervisning.