Hoppa till innehåll

Servicekatalog

Vi finns här för att hjälpa lärare och skolor att optimera användandet av lärplattformen. Oavsett om ni behöver utbildning, integrationsexperter eller hjälp med att komma i gång så är vårt team redo att stödja er i arbetet. Låt oss arbeta tillsammans för att förbättra undervisning och lärande!
 

Teknisk rådgivning

Enkel inloggning (SSO)
Teknisk rådgivning

Enkel inloggning (SSO)

När ni är anslutna till er verksamhets nätverk kan ni sömlöst logga in på itslearning. eLogin är itslearning:s komponent för autentisering med externa system. Den stödjer branschstandarder som SAML och OIDC och arbetar med identitetsleverantörer som Microsoft 365, Microsoft ADFS, Google m.fl. , samt en mängd olika nationella identitetstjänster.

Kontakta oss
Teknisk rådgivning

Integration av skoladministrativa system

Timmar av administrationstid kan sparas genom att användare och grupper matas in automatiskt. Genom att integrera itslearning med ert skoladministrativa system eller annat identitetshanteringssystem kommer användare och grupper automatiskt att läggas upp i itslearning och uppdateras dagligen. Denna integration kan även hantera skapandet och arkivering av kurser helt automatiskt.

Kontakta oss
Integration av skoladministrativa system
Kontroll av integrationen  
Teknisk rådgivning

Kontroll av integrationen  

Låt våra konsulter se över era integrationer. Vi kommer att kontrollera att era integrationer fungerar som de ska och föreslå korrigeringar eller förbättringar.

Kontakta oss
Teknisk rådgivning

API-stöd 

Använder er organisation en tjänst som ni skulle vilja integrera med itslearning? Låt våra experter hjälpa er eller er leverantör att utveckla gentemot itslearning API:er.

Kontakta oss
API-stöd
ellen-citat-bild

"Det var en aha-upplevelse för oss när vi fick se hur enkelt itslearning faktiskt är och hur planeringar används"

Ellen, kontaktlärare, Bremnes ungdomsskola, Norge

 

Tilläggstjänster

Export- och arkivlösning
Tilläggstjänster

Export- och arkivlösning 

Har ni ett arkivsystem för information som betyg eller kursplaneringar? Våra exporttjänster kan automatisera denna process åt er.

Kontakta oss
Tilläggstjänster

Plagiatkontroll

Detta verktyg gör det möjligt för lärare att granska innehållets äkthet. Det kontrollerar automatiskt texter mot internet, arkiv, databaser och andras arbeten. Verktyget för att upptäcka plagiat blir inbyggt i inställningarna på inlämningsuppgift, vilket gör det enkelt för lärare att använda. Värdefull tid som annars läggs på att verifiera texters innehåll effektiviseras. Om likheter upptäcks flaggar verktyget för plagiat och resultatet är synligt för läraren att granska.

Kontakta oss
Plagiatkontroll
Test Mode Browser (TMB)
Tilläggstjänster

Test Mode Browser (TMB)

Vi har skapat en speciell webbläsare som hindrar användare från att köra något annat program på sin dator under testerna. Detta inkluderar begränsningar för alla webbsidor, innehåll på itslearning och åtkomst till lokala filer.

När TMB är aktiverat startar testet i ett nytt fönster, vilket låser all åtkomst till allt annat. Det går inte att byta till ett annat fönster förrän testet är klart och TMB har inaktiverats av läraren.

Kontakta oss
Tilläggstjänster

Office 365 integration

Vore det inte enklare om ni kunde skicka e-post direkt från itslearning? Det kan ni med Outlook-integrationen. Outlook-integrationen gör det enkelt att se antalet olästa e-postmeddelanden i itslearning och att skicka e-postmeddelanden direkt till en användares Outlook.

Kontakta oss
Office 365 integration
Open Badge Factory integration
Tilläggstjänster

Open Badge Factory integration

Synliggör kompetenser, färdigheter och prestationer genom att ge deltagarna ”badges” på arbeten de gjort. Med Open Badge Factory-modulen kan ni ansluta kursaktiviteter i itslearning till OBF Badges och definiera bedömningskriterierna för att ge en ”badge”. Eleverna kommer sedan automatiskt att få ”badges” baserat på bedömningar och aktiviteter i kursen.

Kontakta oss
dave-fallon-citat-bild

"Covid visade att vi inte riktigt kunde avgöra om studenterna var engagerade eller inte. Med stöd från itslearning och teamet kan vi förstå vad som fungerar bra när det gäller vårt online-lärande och de pedagogiska verktygen så att vi kan förbättra oss framöver."

Dave Fallon
Chef för läroplanen för högre utbildning vid University Campus Oldham

 

Pedagogisk rådgivning

Förändringsledning för skolledare och ledningsgrupper
Pedagogisk rådgivning

Förändringsledning för skolledare och ledningsgrupper

Vi hjälper ledningsgrupper att få en genomtänkt och säker implementering och användning av itslearning i hela organisationen. Våra pedagogiska konsulter finns med hela vägen och navigerar tillsammans med er genom de komplexa frågor som kan finnas, på ett tryggt och effektivt sätt. 

Kontakta oss
Pedagogisk rådgivning

Heath-check (Besiktning av site)

Låt oss hjälpa er att granska och utveckla användningen av itslearning inom er organisation. Vår ”health-check” omfattar en grundlig analys av era nuvarande användningsmönster, följt av en workshop och genomgång av identifierade möjligheter till förbättringar. En detaljerad rapport levereras med rekommendationer och en handlingsplan för att optimera ert användande och upplevelse av itslearning. 

Kontakta oss
Heath-check (Besiktning av site)
BI och Inlärningsanalys
Pedagogisk rådgivning

BI och Inlärningsanalys

Få ut mesta möjliga av er data! Vi hjälper våra kunder att förstå och utnyttja den stora mängden data som finns till förfogande, vilket också möjliggör välgrundade beslutsprocesser. Oavsett om det handlar om att tyda komplexa analyser eller identifiera viktiga insikter, ger vi vårt stöd så att våra kunder får möjlighet att få ut maximalt värde av de dataresurser som finns tillgängliga på itslearning.

Kontakta oss
Pedagogisk rådgivning

Utbildning: Deltagare som studerar i egen takt

Vår plattform gör det möjligt för användarna att utveckla sina färdigheter och studera i egen takt, när som helst och var som helst. Våra pedagogiska konsulter ger rådgivning och visar bästa praxis för utbildningar som ska göras i egen takt. Er personal kan genomgå en skräddarsydd workshop och få internt utbildningsmaterial för er organisation.  

Kontakta oss
Utbildning: Deltagare som studerar i egen takt
mike-dissington-quote-pic

"itslearning kom in för att arbeta med oss för att ställa in LMS:et för varje kurs individuella behov var en enorm dragningskraft. Jag tror att itslearning kan hjälpa oss att väcka liv i vår onlineundervisning. Jag ser verkligen fram emot det."

Mike Dessington
Chef för Teaching, Scholarship and Learning vid University Campus Oldham

 

Utbildning för användare

Superanvändare Utbildning
Utbildning för användare

Utbildning för ”Super users”

Utnyttja vårt omfattande utbildningsprogram som är anpassat för lärare som utses till ”super users”. Utbildningen täcker alla aspekter av en ”super users” ansvar och säkerställer att de är väl förberedda för att stödja sina kollegor och maximera användningen av vår plattform.  

Kontakta oss
Utbildning för användare

Utbildning för systemadministratörer och supportkontakter

Genomgå en workshop för nya itslearning-systemadministratörer och supportkontakter. Utbildning ger grundläggande färdigheter och kunskaper som krävs för att effektivt hantera itslearning -plattformen. Från användarhantering till systemkonfiguration. Vår workshop täcker alla de grunder som behövs för att lyckas i rollen. Ni får kunskapsfördjupning och de verktyg som krävs för att ge god support till itslearning användare. Med våra workshops vill vi att ni får ökat självförtroende i att hantera ärenden och felsöka problem på ett effektivt sätt. 

Kontakta oss
Utbildning för systemadministratörer och supportkontakter
Grundutbildning för lärare
Utbildning för användare

Grundutbildning för lärare

Lär känna grunderna! Delta i vårt grundläggande utbildningsprogram för itslearning som är särskilt anpassat för lärare i rollen som slutanvändare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att navigera och använda itslearning på ett effektivt sätt i klassrummet. 

Kontakta oss
Utbildning för användare

Skräddarsydd workshop för lärare

Har ni identifierat specifika utbildningsbehov i er organisation? Vi skräddarsyr en workshop för att stödja specifika områden eller typer av användning av itslearning. Exempel på detta är att bygga engagerande kurser, skapa tester och verktyg för feedback och bedömning.  

Kontakta oss
Skräddarsydd workshop för lärare