Hoppa till innehåll
aspero -1
Svenska
15 december 20235 min läsning

Träning till triumf: Asperos enhetliga inlärningsmetod

Översättning genererad av en AI-översättningstjänst

Aspero Gymnasieskola är en svensk gymnasieskola med inriktning på idrottsutbildningar och har idag tre campus runt om i Sverige: Göteborg, Halmstad och Karlskrona. Det som utmärker Aspero är dess banbrytande inställning till digitalisering inom utbildning, ett åtagande som har upprätthållits sedan starten för 21 år sedan. Aspero har bland annat anammat lärplattformar som itslearning och implementerat enhetliga dokumentationssystem. Denna strategiska användning har inte bara effektiviserat de administrativa processerna utan också skapat en sammanhållen och användarvänlig miljö för både studenter, lärare och vårdnadshavare. Den smarta användningen av en plattform på tre skolor har skapat Asperos vinnande plan för att främja elevernas akademiska och idrottsliga utveckling.

Prioritet_Serneke_Arena
MalinNermarkAspero

”Elevdokumentationen som vi har fått till nu med itslearning har blivit väldigt bra. Den är svårsläppt på så sätt att om vi kastar upp alla våra system i luften och analyserar vilka vi ska ha kvar, skulle vi inte vilja göra oss av med denna.”

 

Malin Nermark
VD, Aspero Friskolor 

Utmaningen

Att skapa enhetlighet och upprätthålla en hög standard på undervisningen i de tre skolorna och utanför klassrummet.

Med tre skolor (Halmstad, Göteborg och Karlskrona) och 815 elever står Aspero inför utmaningen att hålla information tillgänglig och konsekvent, särskilt med elever som ofta är borta på träning eller tävling. Med mycket praktiska ämnen som inte alltid följer samma schema eller geografiska plats har det varit viktigt för Aspero att både lärare och skolor upprätthåller samma arbetsmetoder och dokumentation.


Fokus för Aspero är då inte bara att tillhandahålla en enhetlig utbildning utan också att säkerställa att studenterna har en likvärdig och tillgänglig utbildning även när de är engagerade i idrottsaktiviteter.

AndersBrogrenAspero

"En sak som jag tidigt kände starkt för var planeringsverktyget, det är min lilla favorit. Både jag och mina kollegor tycker att det är väldigt tilltalande att kunna sätta upp det lektion för lektion, resurser, filer och strukturera det där. Att kunna lägga upp det såhär är dessutom väldigt bra för elever som kanske missar undervisningen på grund av idrottstävlingar och träning." 

Anders Brogren
Ämneslärare, Aspero Gymnasieskola Halmstad

 

handboll

Processen

Utbyte av pedagogiska metoder och enhetlig bedömning.

Genom att genomföra temadagar, IT-sessioner och konferenser har skolan etablerat ett enhetligt användande av itslearning på alla tre campus. Under dessa tillfällen utbyter lärarna erfarenheter om sina arbetsmetoder, formuleringar och bedömningar. Anders, en erfaren lärare på skolan, säger att Asperos lärarkår utmärker sig genom att vara skickliga på att använda konsekvent dokumentation och systematiskt genomföra formativa bedömningar. Aspero har identifierat många positiva aspekter av sin erfarenhet av plattformen itslearning , som omfattar fördelar, lösningar och funktioner

 • elev dokumentation: När Anders Brogren började arbeta som lärare kunde han ägna dagar åt att mata in specifika bedömningar för utvecklingssamtal och förbereda identisk dokumentation för varje mentor elev. Med introduktionen av en intuitiv lärplattform med elev dokumentation, tycker han nu att det är enkelt att dokumentera under hela året, vilket säkerställer ett överflöd av material för omfattande utvecklingssamtal där alla intressenter är välinformerade och har tillgång till dokumentationen under hela terminen. Detta gör det möjligt för studenterna att enkelt följa sina framsteg under terminen.

  Samma tillvägagångssätt gäller för praktiska idrottslektioner, där elev dokumentation gör det möjligt för eleverna att enkelt övervaka sina mål och framsteg. Den stora fördelen med itslearning är att eleverna får direkt feedback på praktiska övningar och moment inom plattformen. Lärare på Aspero delar bilder, videor och annat material från träningssessioner, vilket fungerar som en grund för detaljerade prestationsgranskningar.

 • planeringsverktyg: Bland Asperos lärare har verktyget itslearning planeringsverktyg blivit en favorit. Verktyget ger lärarna en flexibel och intuitiv plattform för att noggrant skapa och organisera sina lektioner. Möjligheten att anpassa varje undervisningstillfälle ger ett skräddarsytt tillvägagångssätt och säkerställer tillgänglighet till alla resurser och filer.

  Verktyget planeringsverktyg är särskilt värdefullt för studenter som missar lektioner av olika anledningar, t.ex. idrottstävlingar eller träningspass. Genom att erbjuda en strukturerad översikt över varje lektion, inklusive använda resurser och material, kan dessa studenter effektivt ta igen missat innehåll.

 • 360 rapporter: Aspero använder 360-rapporter för att övervaka, utvärdera och analysera studenternas framsteg, vilket möjliggör välgrundade beslut. Skolan undersöker trender och tendenser på sina campus, vilket underlättar informationsutbytet. 360-rapporterna ger värdefulla insikter i organisationens data och stödjer strategiska beslutsprocesser.

  "
  Jag är mycket nöjd med de 360-rapporter som finns tillgängliga och som Johan Busck (utbildningskonsult på itslearning) har anpassat och redigerat efter våra behov. Vi gör olika kursprognoser några gånger per år där jag som rektor går in och läser och analyserar vilka kurser eller vilka skolor som behöver extra insatser för eleverna. Det ger en bra överblick och är väldigt värdefullt eftersom vi har tre olika skolor. " - Malin Nermark, VD Aspero Friskolor


 • Användarvänlig: Studenterna tycker att plattformen är användarvänlig och lättillgänglig. Samarbete i delade dokument främjar ett snabbt samarbete, medan tabellvyn i planeringsverktyget hjälper eleverna att hitta tidigare material och information. Chattfunktionen har visat sig vara utmärkt för snabb kommunikation, och möjligheten att skicka och ta emot meddelanden direkt via appen har varit särskilt framgångsrik för både lärare och elever.
 • Video och utvärdering på distans: Under pandemin visade det sig vara avgörande att lärplattform användes på ett effektivt sätt. Den strukturerade plattformen underlättade en smidig övergång till distansutbildning och gav stöd för dokumentation av elev -idrottarnas framsteg, även under aktiviteter utanför skolan. Denna innovativa användning av plattformen fortsätter även efter pandemin, då både lärare och elever filmar träningspass och delar med sig av materialet för analys av rörelser och teknik. Materialet har utvecklats till en värdefull resurs för både lärare och elever. 

"Dokumentationen på elev är det som når flest roller: elever, lärare, vårdnadshavare, mentorer, rektorer, specialpedagoger och huvudmän. Även sjukvården elev kan ta del av informationen. Detta är en enorm styrka. Jag har inte sett det hos andra leverantörer på samma sätt. " 

Malin Nermark
VD, Aspero Friskolor

 

Resultatet

elev dokumentations- och planeringsverktyg:
Nyckeln till effektiv undervisning på Aspero Gymnasieskolor. 

Användningen av elev dokumentation har avsevärt minskat lärarnas arbetsbelastning i Asperos tre skolor, särskilt när det gäller bedömning och återkoppling. Denna metod är ovärderlig i en idrottsinriktad gymnasieskola, där elev närvaron varierar på grund av träningspass och tävlingar.

Asperos införande av itslearning lärplattform , tillsammans med integrerad elev dokumentation, effektiviserar inte bara undervisningsprocessen utan fungerar också som en viktig resurs för elever som deltar i evenemang. Genom att säkerställa en enhetlig utbildning i de tre skolorna har institutionen övervunnit utmaningar och möjliggjort undervisning av hög kvalitet, oavsett elevernas idrottsliga åtaganden.

Planeringsverktyget har inte bara blivit populärt bland lärarna utan utgör också en viktig del av skolans framgångsrika strategi för att leverera samordnad och effektiv undervisning. Den strukturerade och flexibla miljön gynnar både lärare och elever och gör det möjligt för varje elev att följa lektionerna på bästa sätt, även under idrottsaktiviteter.


Campus:
3 (Göteborg, Halmstad, Karlskrona)

Fokus:
Sport

itslearning användare:
Sedan 2018

Studenter:
815

RELATERAD LÄSNING