Hoppa till innehåll

Data- och integritetspolicy

itslearning har åtagit sig att hålla dina uppgifter säkra. Denna policy beskriver varför vi behandlar och hur vi skyddar personuppgifter.

Varför vi behandlar personuppgifter

Som de flesta företag behandlar vi personuppgifter av ett antal skäl som anges nedan. 

Marknadsföring och försäljning
För att marknadsföra och sälja våra produkter, för att utveckla kundrelationer och för att arbeta med partnerorganisationer.
Support
För att ge våra kunder support, samla in feedback och svara på frågor från användare eller allmänheten.
Demo webbplatser
Att visa upp våra erbjudanden och vår kapacitet genom att låta potentiella kunder demonstrera våra produkter.
Portal för utvecklare
För att hantera tredjepartsutvecklare som har registrerat sig i vår utvecklingsportal.
Användarpanel
För att rekrytera användare till intervjuer och användbarhetstester via vår användarpanel.
Portal för idéer
Att samla in och organisera idéer från vår användarbas på Ideas-portalen.
Rekrytering
Att bedöma och rekrytera kandidater till lediga tjänster på företaget.

Medan ni är på vår webbplats kommer vi att samla in och lagra information om ni i enlighet med denna policy och vår Cookie Policy. Vår Cookie Policy kräver att ni väljer att komma åt våra webbsidor.

 

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Beroende på syftet har itslearning flera lagliga skäl för att behandla personuppgifter.

  • Samtycke - Ditt fritt givna, uttryckliga och otvetydiga samtycke. Exempel: ni registrerar sig för ett nyhetsbrev.
  • Avtal - Ett juridiskt avtal mellan oss och en annan organisation. Exempel: Våra kundavtal.
  • Berättigat intresse - När vi har ett betydande intresse och nödvändighet av att behandla dina personuppgifter, och påverkan på ni är försumbar. Exempel: ni besöker våra webbsidor.
  • Laglig grund - Lagen kan kräva att vi behandlar personuppgifter. Exempel: Redovisningsbestämmelser.

För varje detaljerad beskrivning av våra syften, ni kommer att hitta hänvisning till vilken laglig grund vi baserar behandlingen på.

 

Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter

Om ni är beläget inom EU/EES har ni lagliga rättigheter relaterade till hur vi behandlar dina personuppgifter. Rättigheterna kan bero på vår anledning till att behandla personuppgifter.

  • Rätt till tillgång. Detta inkluderar att be oss om en kopia av dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse. ni har rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter.
  • Rätt till radering. ni har rätt att be oss radera dina uppgifter.
  • Rätt att begränsa behandlingen. ni har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt till invändning. ni har rätt att invända mot behandling som sker
  • Rätt till dataportabilitet. ni har rätt att begära att dina uppgifter överförs till en annan organisation.

I vissa fall är dessa rättigheter föremål för vissa villkor och begränsningar. Om ni vill veta mer om dessa rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter anges längst ner i detta dokument.

ni har rätt att kontakta oss och begära att dina rättigheter verkställs. Vi är skyldiga att besvara din begäran inom 30 dagar. Om vi anser att en begäran inte är giltig har ni rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt.

Om ni vill utöva någon av dessa rättigheter kan ni göra det på olika sätt enligt följande:

Alla förfrågningar till itslearning som rör dataskydd kommer att behandlas inom 30 dagar.

 

Informationen på denna sida är relaterad till situationer där itslearning behandlar data självständigt som personuppgiftsansvarig. Den gäller inte för våra kundsystem och policyer (itslearning, Fronter, Skoleintra). Om ni använder någon av våra produkter och vill läsa mer om hur vi hanterar datasekretess, vänligen se vår användarpolicy.Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Om inget annat anges är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter:

itslearning AS och dess dotterbolag

itslearning AS
Edvard Griegs vei 1
5059 Bergen Norge

E-post: post@itslearning.com
Telefon +47 55 23 60 70


Ombud för dataskydd

Uppdaterad juni 2020
Riikka Turunen
Sanoma Media Finland Oy
PL 18, 00089 Sanoma, Finland
E-post: privacy@itslearning.com
Telefon: +35 89 122 4791
Kommunikationen måste ske på engelska.

Tidigare version(er):
Integritetspolicy maj 2018