Hoppa till innehåll

Idéportalen

Datasekretess och behandling

Publicerad: 25 maj 2018 - Senast uppdaterad: 04 december 2018

Denna sida beskriver i detalj hur itslearning behandlar personuppgifter när du registrerar dig för och bidrar till vår Idéportal. För information om andra sätt itslearning behandlar personuppgifter på, gå till startsidan i vår integritetspolicy.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så att vi kan samla in och crowdsourca idéer och input till itslearning -produkten. Detta hjälper oss att förbättra vår produkt till förmån för våra användare och kunder.

Du måste ha ett användarkonto på idéportalen för att kunna lägga upp idéer eller kommentera andra användares idéer. Detta bidrar till att säkerställa uppgifternas integritet och gör det möjligt för oss att anpassa upplevelsen och kontakta dig om vi behöver mer information från dig.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, efter att ha bedömt att vårt intresse är nödvändigt och viktigt och att dina intressen, rättigheter och friheter sannolikt inte kommer att påverkas negativt.

Hur vi samlar in uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter från dig när du registrerar dig på Idéportalen, skickar in idéer eller bidrar med feedback på andra användares idéer.

Alla användare kan registrera sig för Idéportalen, även om de inte är anslutna till itslearning eller någon av våra kunder.

Typ av uppgifter som vi samlar in

Vi samlar in följande personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter: Namn, e-post, användar-ID för Ideas Portal, lösenord (krypterat).
  • Bidrag från samhället. Vi samlar in idéer, kommentarer och röster från användaren

Vem som har tillgång till dina personuppgifter

Om du skickar in en idé eller feedback kommer den att finnas tillgänglig för allmänheten på Idéportalen tillsammans med ditt namn och din profilbild (valfritt).

Din e-postadress kommer endast att vara tillgänglig för ett fåtal utvalda administratörer av itslearning Ideas Portal.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Om ingen aktivitet, intresse, avsikt eller behov kan identifieras inom en 5-årsperiod raderar vi dina personuppgifter. Vi kan komma att avpersonifiera information som du har lämnat till oss för vidare arkivering.

Observera att vi kan behålla personuppgifter under längre tid än den angivna tidsperioden om det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter.

Inblandade tredje parter

För Idéportalen använder vi följande dataanvändare:

  • Aha! Labs Inc. (dataöverföring till USA som regleras med hjälp av EU:s standardavtalsklausuler)

Personuppgiftsbiträden kan inte behandla personuppgifter självständigt. De har inte rätt att dela dina personuppgifter med någon annan tredje part. De skyddar och lagrar dina uppgifter under den period som vi anger.

Tidigare version(er):
Integritetspolicy september 2018