Hoppa till innehåll

Portal för utvecklare

Datasekretess och behandling

Publicerad: 13 november 2018 - Senast uppdaterad: 13 november 2018

På denna sida beskrivs i detalj hur itslearning behandlar personuppgifter när du registrerar dig i vår utvecklarportal. För information om andra sätt som itslearning behandlar personuppgifter, gå till startsidan i vår integritetspolicy.

 

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om tredjepartsutvecklare som får tillgång till våra API:er, testmiljöer och för att registrera sina appar. Vi gör detta både för att stödja våra tredjepartsutvecklare och för att skydda kunder och användare av itslearning som potentiellt kan använda tredjepartsapparna.

Vi kan också behandla kontaktuppgifter för utvecklare av appar från tredje part om vi har frågor som rör de villkor som styr utvecklingen av appar från tredje part, eller för att följa upp kommersiella partnerskap som vi kan ha med tredje part.

 

Hur vi samlar in uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter när en tredjepartsutvecklare:

  • Begär tillgång till utvecklingsprogrammet
  • Korresponderar med oss via e-post
  • Inlägg till tillgängliga diskussionsforum
  • När de skapar, underhåller och testar sina tredjepartsappar

 

Vilken typ av uppgifter vi samlar in

Vi samlar in följande personuppgifter från våra tredjepartsutvecklare:

  • Kontaktuppgifter. Namn, e-post, telefonnummer.
  • Institution och/eller organisatorisk tillhörighet.
  • Förfrågningar och korrespondens. Inklusive potentiell målgrupp för apparna och teknisk information och frågor.

 

Vem som har tillgång till dina personuppgifter

Personal inom organisationen itslearning med rollen som utvecklingsportalansvarig samt support- och utvecklingsingenjörer kan ha tillgång till personuppgifter som du lämnar till oss.

Om du väljer att publicera en tredjepartsapp i vårt appbibliotek kommer kontaktuppgifter som anges när du skickar in appen (namn, e-postadress, telefonnummer) att göras allmänt tillgängliga i vår katalog över tredjepartsappar.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Om du utvecklar och distribuerar en tredjepartsapp till itslearning utvecklarportal kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som tillägget är aktivt.

Utvecklare med inaktiva konton (inte inloggade på 6 månader) och inga aktiva tredjepartsappar kommer att raderas.
Personuppgifter om personer som fått avslag på sin ansökan till utvecklarprogrammet kommer att raderas inom 6 månader.

Enskilda konton kommer att raderas på begäran av den registrerade, så länge de inte är ägare till en aktiv tredjepartsapp. Om appen ska fortsätta att existera måste de överföra ägandet till ett annat konto eller stänga ner tillägget.

 

Berörda tredje parter

Personuppgifter relaterade till tredjepartskonton för utvecklare lagras på vår egen programvara - itslearning. Läs mer om hur vi säkrar vår plattform.