Hoppa till innehåll

Demo webbplatser

Datasekretess och behandling

Publicerad: 13 november 2018 - Senast uppdaterad: 13 november 2018

Denna sida beskriver i detalj hur itslearning behandlar personuppgifter när du får ett demo/provkonto. För information om andra sätt itslearning behandlar personuppgifter på, gå till startsidan i vår integritetspolicy.

 

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter på demosajter för att:

  • Skapa ett användarkonto åt dig och visa värdet av våra erbjudanden.
  • Följ upp för att kontrollera hur din testupplevelse är.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, efter att ha bedömt att vårt intresse är nödvändigt och viktigt och att dina intressen, rättigheter och friheter sannolikt inte kommer att påverkas negativt.

 

Hur vi samlar in uppgifterna

Vi samlar in uppgifter genom att skapa ett användarkonto åt dig på vår produkt. Dina personuppgifter kommer antingen att samlas in direkt från dig, skickas från din arbetsgivare eller från någon av våra kollegor som har varit i kontakt med dig.

 

Vilken typ av uppgifter vi samlar in

Vi samlar in följande personuppgifter från användare av demosidor:

  • Kontaktuppgifter: Namn, e-post, telefonnummer.
  • Institution och/eller organisatorisk tillhörighet.
  • Användargenererat innehåll. Detta är innehåll som kan skapas under din testperiod av vår produkt.
  • Användningsdata. Vi samlar in enkla användningsdata om din testupplevelse.

 

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Personal inom itslearning organisation som har ansvar för upplevelsen av demosidan samt försäljnings- och marknadsföringspersonal som har tillgång till personuppgifter som du lämnar.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Ditt prov- eller demokonto upphör att gälla 60 dagar efter att du har fått det, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Alla utgångna testkonton och personuppgifter som är relaterade till dem raderas rutinmässigt inom en månad efter att de har löpt ut. Läs mer om vårpolicy för radering av marknadsföring och försäljning på .

 

Berörda tredje parter

Personuppgifter relaterade till demokonton behandlas med hjälp av vår egen programvara. Läs mer om hur vi säkrar vår plattform.