Hoppa till innehåll

Support

Datasekretess och behandling

Publicerad: 13 november 2018 - Senast uppdaterad: 13 november 2018

På denna sida beskrivs i detalj hur itslearning behandlar personuppgifter när du kontaktar vår supporttjänst. För information om andra sätt itslearning behandlar personuppgifter på, gå till startsidan i vår integritetspolicy.

 

Varför vi behandlar personuppgifter

Som supportorganisation behandlar vi huvudsakligen personuppgifter för att hjälpa och stödja våra kunder med våra produkter och tjänster. Vi måste kunna följa upp förfrågningar snabbt och på ett professionellt sätt. Därför för vi register över alla aktuella och historiska ärenden som en kundrepresentant har skickat in. När vi gör det är vårt lagliga skäl för behandlingen avtalsförhållandet mellan oss och våra kunder.

Vår supportorganisation hanterar även förfrågningar eller feedback från slutanvändare eller allmänheten. Dessa typer av förfrågningar är ofta av stort värde för oss, våra kunder och den person som kontaktar oss. Vi kan komma att behålla kopior av sådana förfrågningar på samma sätt som för våra kundförfrågningar. När vi gör det behandlar vi personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, så länge det inte uppvägs av de berörda personernas friheter och rättigheter.
Vi kan också behandla uppgifter för att kontrollera och förbättra kvaliteten på den tjänst vi tillhandahåller. Vi kommer ibland att skicka ut nöjdhetsundersökningar till personer som är registrerade i våra supportsystem.

 

Hur vi samlar in uppgifterna

Personuppgifter samlas antingen in från kunden eller direkt från den person som skickar en förfrågan till oss, antingen via e-post, telefon eller vår webbplats. För kundrepresentanter samlar vi inledningsvis in personuppgifter från det beställningsformulär som kunden har gett oss. Vi uppdaterar denna information på begäran av en kund.

 

Vilken typ av uppgifter vi samlar in

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att vi snabbt ska kunna besvara förfrågningar från våra kunder eller allmänheten. Personuppgifter som vi behandlar är:

  • Kontaktuppgifter: Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer (valfritt), företag (valfritt).
  • Information som du tillhandahåller: Innehållet i din förfrågan eller feedback som skickas via telefon, webb eller e-post.
  • Användardata: När du skickar in en förfrågan till oss skapar du automatiskt ett användarkonto till vår supportprogramvara. Du kan skapa ett lösenord (krypterat) och en profilbild (valfritt) för att hantera aktuella och historiska förfrågningar.

 

Vem som har tillgång till dina personuppgifter

Förfrågningar som skickas till itslearning kan endast läsas av vår supportpersonal. Ibland kan vi dela enskilda förfrågningar med andra kollegor om vi behöver hjälp med att besvara frågor, felsöka eller förbättra våra tjänster eller kundrelationer. Om du är utsedd till officiell kundkontakt kommer den organisation du representerar att kunna se alla aktuella och historiska supportförfrågningar som är relaterade till deras avtalsförhållande med itslearning.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För officiella kundförfrågningar kommer vi att behålla historiska register så länge kundrelationen varar, även om en kundrepresentant lämnar sin organisation. Om en kund säger upp sitt avtal med itslearning kommer vi att behålla uppgifterna i ett år, såvida det inte är nödvändigt för oss att behålla dem för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller lösa avtalstvister.

För övriga förfrågningar kommer vi att radera alla personuppgifter inom en 1-årsperiod, om ingen aktivitet, intresse eller avsikt kan identifieras som tillåter oss att fortsätta behandlingen.

 

Inblandade tredje parter

Vi använder tjänster från tredje part för att hjälpa oss att hantera supportförfrågningar på ett effektivt och säkert sätt. Vi använder för närvarande följande personuppgiftsbiträden för våra tjänster:

  • Freshdesk Inc. Supportportal och system för hantering av förfrågningar. Beläget i USA.
  • iCONX Solutions LTD T/A (Wizuda). Säker filöverföring. Beläget inom EU.

Våra personuppgiftsbiträden får inte behandla dina personuppgifter självständigt, de får inte använda eller dela dina personuppgifter med någon annan.

För EU/EES-medborgare: Vi ser till att dina rättigheter och friheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen skyddas. När vi överför uppgifter till tredje land gör vi det endast enligt rättsligt bindande överföringsmekanismer, t.ex. EU:s standardavtalsklausuler för personuppgiftsbiträden.