Hoppa till innehåll

Marknadsföring och försäljning

Datasekretess och behandling

Publicerad: 4 maj 2018 - Senast uppdaterad: 4 maj 2020

Denna sekretesspolicy (som vi kommer att hänvisa till som "policy" framöver på denna sida) beskriver praxis kring insamling av personuppgifter relaterade till våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter såsom webbplatsen, e-postmeddelanden, dotterbolag, offlineförsäljning och virtuella och personliga evenemang. För information om andra sätt som itslearning behandlar personuppgifter, gå till startsidan för vår sekretesspolicy.

 

Hur vi samlar in data

Genom din interaktion med oss eller användning av denna webbplats kan vi komma att samla in följande personuppgifter som du tillhandahåller och som identifierar dig som individ:

 1. Information som du tillhandahåller via formulär på våra webbplatser. Detta inkluderar när du kontaktar oss, prenumererar på vår marknadsföringskommunikation, laddar ner material, registrerar dig eller deltar i ett itslearning -evenemang eller partnerevenemang och köper produkter eller tjänster.
 2. Information som du lämnar till oss eller till anställda på itslearning när du vill göra affärer eller potentiella affärer med oss.
 3. Information som du lämnar när du ansöker om ett jobb hos itslearning
 4. Information som du lämnar till oss i personliga samtal eller evenemang.
 5. Information från undersökningar, recensioner eller förfrågningar som du frivilligt deltar i.
 6. Information som du lämnar till oss via sociala mediekanaler.
 7. Information som du eller en ansluten part tillhandahåller när du utför ett kontrakt eller en affärsrelation.
 8. Vi ber inte avsiktligt om, samlar in eller behandlar uppgifter om barn under 18 år. När uppgifterna har identifierats raderas de omedelbart.

Vi använder tjänster/leverantörer från tredje part, till exempel Google Adwords remarketingtjänst för att annonsera på tredje parts webbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på vår webbplats. Det kan innebära att vi placerar annonser till tidigare besökare som inte har slutfört en uppgift på vår webbplats, till exempel genom att använda kontaktformuläret för att göra en förfrågan. Detta kan vara i form av en annons på Googles sökresultatsida eller en webbplats i Googles Display-nätverk.

För att undvika att bli föremål för remarketingtjänster kan du välja att inte acceptera cookies på webbplatsen eller ändra dina Google Ads-inställningar på https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Varför vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in dina uppgifter för att bättre kunna ge dig information och avgöra om våra produkter och tjänster skulle passa dig. I de fall där vi använder berättigat intresse som laglig grund för vår databehandling kommer vi alltid att balansera vårt intresse med din rätt till dataintegritet.

Grunden berättigat intresse gör att behandlingen endast är laglig om den är nödvändig för den personuppgiftsansvarige. Den kräver öppenhet och ett lyckat resultat av en avvägning mellan din rätt till integritet och våra intressen. Öppenhet innebär att det ska vara tydligt för dig vilka uppgifter som används och hur de används. Ett balanseringstest kräver att vi tar hänsyn till faktorer som t.ex:

 1. Att vårt intresse som personuppgiftsansvarig är betydande jämfört med påverkan på din integritet.
 2. Att vi endast behandlar det som du rimligen kan förvänta dig.
 3. Att vi inte kan uppnå samma resultat genom att inte behandla uppgifterna.

Våra syften är därför alltid legitima och nackdelarna för dig är få.

Detta är våra särskilda skäl för att behandla dina uppgifter:

 • Identifiera vilka våra kunder och potentiella kunder är och deras intresse eller behov av itslearning produkter och tjänster,
 • Hantera kund- och användarrelationer för att främja nöjdhet, kunskap och användning av våra produkter och tjänster,
 • Utföra kärnverksamhet, t.ex. avtal och fakturering, samt bygga upp och upprätthålla relationer med tredje part.

 

Typ av uppgifter som vi samlar in

Vi kommer aldrig att samla in uppgifter från dig utan att tydligt ange vilken information vi begär och vad vi kommer att använda den till. Det här är den typ av uppgifter vi samlar in:

 • Kontaktuppgifter: Namn, e-post, telefonnummer.
 • Institution och/eller organisatorisk tillhörighet: Inklusive namn, fysisk adress, storlek.
 • Geografisk plats, IP-adress, inklusive land, stat eller provins.
 • Beteendemässig eller demografisk information.
 • Data från opt-in-listor för marknadsföring, kampanjer, undersökningar eller allmänt tillgänglig information
 • Information om samarbete.

 

Vem som har tillgång till dina personuppgifter

Endast anställda med en relevant roll har tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Alla våra medarbetare har undertecknat sekretessförbindelser.

Vi har alltid varit måna om att säkerställa att dina uppgifter är säkra. Du kan läsa mer om dessa organisatoriska och tekniska åtgärder i vår GDPR Säkerhetsåtgärder sida.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om ingen aktivitet, inget intresse, ingen avsikt eller inget behov kan identifieras inom en tvåårsperiod raderar vi dina uppgifter. Den enda gången vi behåller dina personuppgifter längre än vad som anges i denna policy är när det krävs eller tillåts enligt lag.

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till, och information om, tredje parts webbplatser. Om du väljer att följa länkar till dessa webbplatser uppmuntrar vi användarna att läsa policyn för dessa webbplatser innan de lämnar några personuppgifter för att fastställa deras skydd. Vi är inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga för dessa policyer eller webbplatser och hur de hanterar dina personuppgifter.

 

Ytterligare information

Personuppgifter relaterade till demokonton behandlas med hjälp av vår egen programvara. Läs mer om hur vi säkrar vår plattform.

Vi är ett globalt företag, så när du ger oss personuppgifter kan dessa uppgifter användas, behandlas eller lagras i ett land som har dataskyddslagar som skiljer sig från det land där du är bosatt. I enlighet med GDPR behandlas eller lagras dock inga uppgifter från användare i EU/EES utanför EU/EES. Dessutom har itslearning policyer och förfaranden på plats som är konstruerade för att skydda och säkerställa att en likvärdig skyddsnivå tillämpas i hela organisationen och i enlighet med denna policy.

 

Hur vi använder uppgifterna

Vi samlar endast in eller behandlar dina uppgifter enligt avtalsförpliktelser när vi har samtycke eller när vi har ett berättigat intresse.

Ditt samtycke måste vara klart, otvetydigt och fritt givet. När vi begär information måste vi berätta vad vi vill veta och varför. Berättigade intressen är användningar som är nödvändiga för att tillhandahålla en produkt eller tjänst, eller de som rimligen kan förväntas av den person vars information samlas in.

Diagrammet nedan förklarar hur vi använder de uppgifter som samlas in via var och en av våra kanaler, syftet och den rättsliga grund vi har för att göra det.

Hur vi samlar in data Varför vi samlar in data Hur vi använder uppgifterna Den rättsliga grunden för vår användning
Du fyller i ett formulär på vår webbplats, inklusive de från HubSpot och Eventbrite. Identifiera och rikta in sig på utbildningsinstitutioner som har ett intresse och behov av ett lärplattformssystem.

 

Vårda relationerna med intresserade potentiella kunder.

Hantera kundrelationer för att bättre kunna kommunicera uppdateringar eller förändringar som de kan vara intresserade av.

När du fyller i ett formulär berättar vi varför och hur vi kommer att använda uppgifterna.

 

Detta inkluderar förfrågningar som: att kontakta oss, prenumerera på vår marknadskommunikation eller nyhetsbrev, ladda ner material, registrera eller delta i ett itslearning -evenemang eller partnerevenemang, och köpa produkter eller tjänster, eller identifiera ett företags behov av ett LMS.

Samtycke
Vi samlar in dina uppgifter från en allmänt tillgänglig källa (t.ex. om du har dina kontaktuppgifter på din webbplats). Identifiera och rikta in sig på utbildningsinstitutioner som har ett intresse och behov av ett lärplattformssystem. Vi använder denna information för att säkerställa att de uppgifter vi behandlar är korrekta och uppdaterade, samt för att korrekt profilera om du har potential, avsikt eller ett behov av att köpa ett LMS. Berättigat intresse
Vi har inlett ett samarbete med ett närstående företag för att skapa en möjlighet till korspromotion. Identifiera och rikta in sig på utbildningsinstitutioner som har ett intresse och behov av ett lärplattformssystem. Vi använder dessa uppgifter för att bättre identifiera kunder som kan ha ett potentiellt behov av eller intresse för ett LMS. Berättigat intresse
Vi pratar med dig på ett evenemang eller en mässa. Vårda relationerna med intresserade potentiella kunder.

 

Hantera kundrelationer för att bättre kunna kommunicera uppdateringar eller förändringar som de kan vara intresserade av.

Vi använder din information för att bygga relationer, för att avgöra om du kan ha ett behov av eller avsikt att köpa ett LMS, och för att få uttryckligt samtycke till att läggas till i vår e-postlista för marknadsföringsdistribution för vidare vård. Berättigat intresse
Vi kommunicerar med dig via våra sociala mediekanaler. Vårda relationerna med intresserade potentiella kunder.

 

Hantera kundrelationer för att bättre kunna kommunicera uppdateringar eller förändringar som de kan vara intresserade av.

Vi bygger upp varumärkeskännedom och länkar dig till information på vår webbplats som vi tror kan vara användbar. Berättigat intresse
Du registrerar dig för en viss typ av e-postmarknadsföring. Marknadsföring av vår lärplattform till intresserade potentiella kunder.

 

Hantera kundrelationer för att bättre kunna kommunicera uppdateringar eller förändringar som de kan vara intresserade av.

itslearning har ett berättigat intresse av att skicka enstaka e-postmeddelanden i ett avsett syfte, eller på begäran av eller med vetskap om mottagaren. Berättigat intresse
Du registrerar dig för att vara med på vår distributionslista för marknadsföring. Marknadsföring av vår lärplattform till intresserade potentiella kunder.

 

Hantera kundrelationer för att förbättra.

itslearning kommer uttryckligen att fråga om ett prospekt vill läggas till i distributionslistan för att få marknadsföringskommunikation om produkter, tjänster och planeringsområden som kan vara av intresse för dem. Samtycke
En av våra representanter pratar med dig personligen, via e-post, drop-in eller på ett nätverksevent. Vårda relationerna med intresserade potentiella kunder

 

Hantera kundrelationer för att bättre kunna kommunicera uppdateringar eller förändringar som de kan vara intresserade av

Vi följer upp marknadsföringsaktiviteter på hög nivå och köparens beteende för att nå ut, etablera kontakt, skapa eller främja en relation och följa upp i syfte att driva försäljning och intäkter. Berättigat intresse

 

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden är tredje parter som vi har ingått avtal med för att hjälpa till med vår kommunikation med användare, kunder, partners och potentiella kunder. De har inte rätt att behandla dina personuppgifter om vi inte instruerar dem att göra det. De kommer inte att dela din personliga information med någon annan organisation. De kommer att säkra och behålla dina uppgifter under den period som vi anger. I de fall där uppgifterna finns i ett land utanför EU anger vi platsen bredvid personuppgiftsbiträdets namn.


Salesforce (USA)

Vi använder Salesforce som vårt CRM-system och vårt huvudsakliga verktyg för kommunikation med våra partners, kunder och prospekts. Vi har bindande företagsregler som säkerställer att all dataöverföring har en adekvat nivå av dataskydd.

 

HubSpot (EU)

HubSpot är vår programvara för marknadsföringsautomation och används för att kommunicera med prospekt, användare och kunder. Vi har standardavtalsklausuler med HubSpot, som säkerställer att all dataöverföring har en adekvat nivå av dataskydd.

 

Adobe Sign (USA)

Adobe Sign används för att digitalt signera dokument. Adobe lagrar viss information om de signerade dokumenten eller signaturen/signeringen och händelsen samt en verifieringskedja. Vi har undertecknat standardavtalsklausuler som säkerställer att all dataöverföring har en adekvat nivå av dataskydd.

 
Piwik

Piwik används för att analysera användningen av vår webbplats. Vår leverantör av analystjänster genererar statistisk och annan information om användningen av webbplatsen med hjälp av cookies. Den information som genereras om vår webbplats sammanställs och används för att skapa trendrapporter om användningen av vår webbplats. Den används för att förbättra hur itslearning.com fungerar och presterar.

 

Konsulter

Vi använder oss av flera konsultföretag i vår dagliga verksamhet. De har alla undertecknat ett sekretess- och tystnadspliktsavtal och ett databehandlingsavtal. Denna lista innehåller de aktuella konsulter som används av itslearning AS.

 • Knowit, ett konsultföretag inom webbutveckling

 

Tidigare version(er):
Integritetspolicy september 2018

flagga_gbEndast Storbritannien

Skattestrategi för 2024