Hoppa till innehåll

Information om användarnas integritet

Vi är fast beslutna att hålla våra användares personuppgifter säkra.

Informationen på denna sida riktar sig till användare av våra molnplattformar (itslearning, Fronter, Skoleintra) som vi tillhandahåller och driver för våra kunder. Under dessa omständigheter agerar vi som en dataanvändare. Om ni letar efter information om hur itslearning hanterar dataintegritet för sina egna syften (som personuppgiftsansvarig), gå till vår Integritetspolicy sida.

 

Här är några saker som ni behöver veta om hur itslearning hanterar våra produkter.

  • Vi äger, kontrollerar eller behandlar inte våra användares uppgifter självständigt. Alla personuppgifter kontrolleras av den institution som användaren är inskriven vid. Vi bestämmer inte syftet med eller lagenligheten i hur användardata behandlas.
  • Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till någon, inklusive tredje part, utan skriftlig instruktion från våra kunder. Användare uppmanas att kontakta sin institution om de har frågor om sina personuppgifter.
  • Vi säljer inte och försöker inte tjäna pengar på våra användares personuppgifter. Vi bygger inte profiler med hjälp av våra användares uppgifter för våra egna syften.
  • Vi raderar personuppgifter omedelbart när vi får instruktioner från våra kunder.
  • Både vi och våra kunder är ansvariga för att skydda våra användares personuppgifter. Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som en del av våra säkerhetsrutiner. ni kan läsa om de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda våra användares data på itslearning Security Measures Page.
  • Vi låter aldrig våra leverantörer behandla personuppgifter om det inte är godkänt av kunden. ni kan se en lista över våra underbiträden här. Dessa underbiträden är juridiskt bundna att skydda våra användares integritet på samma sätt som vi gör.
  • För våra EU/EES-kunder vidtar vi strikta åtgärder för att säkerställa att vi följer GDPR. Vi behandlar aldrig våra användares personuppgifter utanför EU/EES. Vi vidtar proaktiva åtgärder för att säkerställa att våra kunder följer GDPR. För mer information, besök vår kund GDPR informationssida.
  • I händelse av ett dataintrång som kan påverka våra kunder kommer vi alltid att informera våra kunder om detta så snart vi blir medvetna om det.
  • Våra användare kan ha rätt att få detaljerad information om vad deras personuppgifter används till och vilka lagliga rättigheter de har. Användare rekommenderas att kontakta den institution som de är inskrivna vid eller arbetar för för att ta reda på mer om detta.

 

Förhållandet mellan itslearning och våra kunder baseras alltid på ett juridiskt avtal. För att se ett exempel på hur vi gör juridiska arrangemang för att behandla våra användares personuppgifter, ni kan du ta en titt på vårt dataanvändare avtal.