Hoppa till innehåll
Studenter tittar på en presentation på en skärm i en teater
renisolberg 25 oktober 20223 min läsning

Planering av undervisning i praktiken

Översättning genererad av en AI-översättningstjänst

På Bremnes ungdomsskule har man bestämt sig för att planera lektionerna i itslearning. Vi besökte skolan strax efter läsårsstart för att höra mer om hur de arbetar med att implementera planeringsverktyg i alla lärare, klasser och ämnen. Dessutom deltar vi i lärarnas gemensamma tid för att ge dem ännu mer utbildning i hur hur planeringsverktyg kan användas och ge tips och tricks för smarta lösningar.

 

Möte med arbetsgruppen

Vi börjar dagen med att träffa arbetsgruppen, som berättar hur skolan traditionellt har planerat sin undervisning. Rektor Christin Klubben förklarar att de har ett årshjul som talar om vilka planeringsområden som ska täckas in och utifrån detta skapar de 3-veckors planeringar som de kallar period planeringar. Denna periodplan innehåller ett rullande 3-veckorsschema för varje klass, liksom det specifika innehållet i varje lektion och eventuella läxor. Många lärare börjar nu använda planeringsverktyg i itslearning, men skolan ser att de i framtiden även kommer att behöva periodplanen.

De frågor som Bremnes Ungdomsskole nu ställer är: Vad ska periodplanen innehålla? Vad ska finnas på planeringar på itslearning?

Arbetsgruppen visar oss hur de har lyckats skapa en bra struktur i själva lärplattform . De har skapat ett separat avsnitt som heter "Annual planeringar 22/23" där de har sorterat planeringar efter ämne och årskurs. Detta gör det enkelt för lärarna att kopiera planen till sitt ämne och anpassa layout och innehåll så att det passar dem bäst.

planeringsverktyg skärm
planeringsverktyg skärm
planeringsverktyg skärm
planeringsverktyg skärm
planeringsverktyg skärm

 

Arbetsgruppen träffas regelbundet och i år har en hel del riktlinjer och arbetssätt tagits fram, samtidigt som verktyget används aktivt. Under året kommer de att genomföra en utvärdering för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar, och hur de ska arbeta vidare.

Bremnes Ungdomsskole har beslutat att ha fullt fokus på planeringsverktyg i itslearning för detta läsår, och förhoppningsvis komplettera med fler verktyg i itslearning under de kommande åren.

 

Utbildning i gemensam tid

Beathe Kathrine (utbildare i itslearning) använder den gemensamma tiden effektivt med både genomgång, tid i plattformen och frågor. I genomgången förklarade hon hur itslearning är anpassat till LK20, fördelarna med planeringar och planeringsverktyg i itslearning, samt en genomgång av de faktiska inställningarna och alternativen i planeringsverktyg.

På begäran av arbetsgruppen talade Beathe Kathrine också om två funktioner:

  • "1 kopia till varje elev" i inlämningsuppgift verktyget.
    Lärare jämför det med att kunna dela ut 1 ark till varje elev, som eleverna sedan tar med sig och kan lämna in igen - utan att behöva ladda ner till en dator, redigera och ladda upp igen.
  • Testobjekt.
    De flesta lärare har skapat ett eget testobjekt där de kan prova olika upplägg och verktyg innan de görs tillgängliga för eleverna. Det kan jämföras med en sandlåda, där man kan prova och misslyckas hur mycket man vill.

Den gemensamma tiden avslutades med frågor. Många frågor kunde lösas direkt av Beathe Katrine. Några av frågorna fick dock vidarebefordras till vår support- eller produktavdelning. Alla avdelningar på itslearning tycker att sådana frågor och feedback från våra användare är mycket användbara, och det gör att vi kan hjälpa till omedelbart eller göra ändringar i plattformen om det behövs.

Efter denna dag är vi på itslearning mycket imponerade av arbetsgruppen och lärarna på Bremnes secondary school, de har verkligen lagt ner mycket tid på att skapa bra rutiner och mallar. Samtidigt finns det ett fokus från ledningen att planeringen ska ske på itslearning och de ser till att alla får tillräcklig utbildning.

Tips från itslearning

Till sist vill vi dela med oss av ett tips som kan spara både lärarna på Bremnes Ungdomsskole och alla andra lärare tid. Itslearning har precis skapat en bildbank med olika illustrationer som kan användas i planeringsverktyg. Det finns illustrationer som passar flera olika ämnen och planeringsområden. Genom att använda dessa behöver man inte lägga tid på att leta efter lämpliga bilder eller oroa sig för vilka rättigheter som gäller för bilder man hittar på internet.

Kursikoner

Exempel på illustrationer

RELATERADE ARTIKLAR