Hoppa till innehåll
Mauricio Romero, itslearning 22 januari 20214 min läsning

Implementering av en VLE för vuxenutbildning: Wiltshire kommun

Översättning genererad av en AI-översättningstjänst

Vuxenutbildningsanordnare erbjuder vuxna elever möjlighet att utveckla nya färdigheter och kunskaper i samband med sina befintliga åtaganden, t.ex. arbete eller familjebildning. Utbildningen kan ske i en särskild miljö för vuxenutbildning, t.ex. på en högskola, på arbetsplatsen eller på distans (särskilt under covid-19-pandemin aktuella ), och virtuella lärandemiljöer (VLE) som itslearning hjälper vuxna att få ut mesta möjliga av sin utbildning.

Vi undersöker hur en VLE kan göra skillnad inom vuxenutbildning och för lokala myndigheter genom att titta på fallstudien om Wiltshire Council och deras resa mot blandat lärande med itslearning - läs vidare för att få reda på mer.

Implementeringen av itslearning hos Wiltshire Council

Wiltshire Council's Adult and Community Learning team beslutade att gå över till en blandad undervisnings- och inlärningsmodell genom att implementera itslearning som deras VLE. Rowena Prentice har varit involverad i kompetensförsörjning för vuxna i 10 år och ledde projektet på kommunen.

Före implementeringen och starten av covid-19-pandemin hade kommunen ingen form av VLE, och alla samhällskurser (t.ex. matematik, engelska och IT) gavs ansikte mot ansikte till små grupper av vuxenstuderande på platser som skolor och samlingslokaler.

Under pandemin var en av utmaningarna för rådet att eleverna inte ville engagera sig ansikte mot ansikte. Dessutom hade en stor majoritet av eleverna sina barn utanför skolan och skulle därför inte ha kunnat delta i lektioner på grund av brist på barnomsorg och det fanns också en allmän apati mot lärande på grund av nedstängning och påverkan på elevernas hushåll.

Rowena och hennes team insåg då att de behövde en digital strategi och en onlinelösning för att lösa de problem som de stod inför, och de behövde det snabbt. Så efter att ha gjort lite forskning på Google kom de över itslearning -plattformen.

För dem var det viktigt att se till att lösningen gav eleverna möjlighet till oberoende IT-åtkomst, i stället för att kommunen skulle behöva skapa en e-postadress åt dem, och de ville ha något engagerande och interaktivt. Lösningen måste också vara kompatibel med Microsoft Teams, som de precis hade börjat använda, och den behövde vara tillgänglig för elever med smartphones.

"Vi hade en hel del frågor som vi sammanställde i ett mejl till itslearning consultants. De svarade oss samma dag och försäkrade oss om att allt vi var osäkra på var möjligt att genomföra med plattformen, så då fattade vi beslutet att gå vidare."

Rowena Prentice, chef för familje- och samhällsutbildning, Wiltshire Council

 

Upphandlingsprocessen för VLE

Därefter höll Rowena ett möte för att diskutera affärsvillkoren, och hon var sedan tvungen att gå igenom en upphandlingsprocess innan itslearning VLE kunde implementeras.

Efter att ha fyllt i ett formulär för begäran om tillgångsbyte identifierade upphandlingsteamet att eftersom kostnaden för att köpa in plattformen under fyra år låg under kommunens tröskelvärde för deras interna krav på tre offerter, räckte det med en offert från itslearning för att gå vidare.

Slutligen var Rowena tvungen att fylla i ett formulär för tjänstemannabeslut med godkännande från en högre chef samt en utvärdering av IT-säkerheten innan hon fick klartecken att gå vidare.

Rowena berättar om sin upplevelse av upphandlingsprocessen: "Vi arbetade oss igenom en implementeringsplan som itslearning sammanställde och som mycket tydligt angav datum och tider samt ansvariga personer.

Det hänvisade också till personer som deltog i möten och vad som behandlades i var och en av dessa insatser för att få oss från att bara underteckna kontraktet till att vara redo att leverera, så det ägde rum fram till juni 2020."

vuxenutbildning

Digitala inlärningsmöjligheter för vuxenstuderande.


Hur vuxenutbildning och samhällsutbildning kan dra nytta av att ha en VLE

För Wiltshire Council har tryggheten från en erfaren organisation som itslearning bidragit till att göra implementeringen av lärplattform till en framgång, eftersom de har fått stöd när det har behövts.

Rowena tillägger: "När det gäller den support vi får får vi alltid mycket snabba svar på eventuella problem som uppstår. Vår relation med itslearning account manager har bibehållits och vi träffas regelbundet, ibland är det en gång i månaden men ibland är det en gång i veckan. Vi kan också mejla frågor direkt till en pedagogisk konsult, och han kommer fortfarande att hjälpa oss med särskilda frågor, och vi kan också skicka ett ärende via mejl till supportteamet, och de är i allmänhet ganska lyhörda."

Dessutom har andra fördelar för rådet varit:

  • Möjligheten att skapa digitala supportmöten för att hjälpa eleverna att navigera på plattformen.
  • Att ha flexibla alternativ för närvaro, så om en elev inte kan delta i en viss session en viss vecka, kommer handledarna att ordna en personlig träff med dem nästa dag eller senare samma dag, något som inte var möjligt med personliga sessioner.
  • Deras närvaro har faktiskt ökat till cirka 85 elever som deltar i sessioner, jämfört med ett genomsnitt på cirka 73 i slutet av 2019.
  • Lärarna har utnyttjat den nya tekniken för att tillhandahålla en rad olika resurser till eleverna.

Rowena sammanfattade också fördelarna för de vuxna eleverna: "En elev sa att hon tyckte att det var väldigt bra att faktiskt kunna göra sina studier virtuellt med en handledare i stället för att behöva läsa information själv."

I följande video berättar James Bruton, Digital Learning Team Leader på Bristol City Council, om sin erfarenhet av implementeringen av itslearning VLE och hur de migrerade från sin tidigare plattform, Google Classroom.

itslearning for Adult Education and Community Learning
På itslearning arbetar vi med vuxenutbildningsanordnare för att hjälpa dem att skapa en effektiv lärmiljö för sina elever, särskilt i dessa tider med COVID-19. Om du vill förverkliga din vision om utbildningsexcellens på din institution, kontakta vårt team idag.

RELATERADE ARTIKLAR