Hoppa till innehåll
itslearning 14 december 20223 min läsning

Ett samarbete mellan Helsingborgs stad och itslearning

Översättning genererad av en AI-översättningstjänst

I Helsingborg används lärplattform itslearning för den digitala undervisningen och även den utökade rapporttjänsten används. Kommunen och itslearning anpassar rapporterna tillsammans, så att rapporterna kan visa det som behöver ses. Informationen visas i flera olika vyer som ger analys utifrån olika kriterier som skolorna har tagit fram. 

Här kan du läsa mer om detta samarbete och ett konkret exempel från Olympic School.

Olympic School använder utökade rapporter i itslearning för att följa upp elev resultat och som en kompass för skolans kvalitetsutveckling.

Olympiaskolan är en gymnasieskola i Helsingborg med ca 350 elever. De har introduktionsprogrammet, inklusive språkintroduktion för nyanlända elever, det yrkesförberedande programmet för barn och fritid och det studieförberedande programmet för samhällsvetenskap och humaniora. För att vara en ganska liten skola har de ett varierat utbud av program och gruppen elev på skolan beskrivs som heterogen.

Skolledningen på Olympiaskolan saknade en mer djupgående och kontinuerlig uppföljning av eleverna under läsåret. De hade erfarenhet av att ofta komma in för sent med stödjande åtgärder för de elever som riskerade att inte nå godkända betyg. Det var viktigt för skolledningen att tidigt få information om eleverna, särskilt om elever med inlärningssvårigheter, så att ledningen kunde ha ett underlag för de beslut som behövde fattas om insatser för att hjälpa eleverna och nå målen.

elev-centrerad affärsutveckling

I slutet av varje månad fyller lärarna i utvärderingar, på itslearning, av måluppfyllelsen för varje elev. På så sätt samlas data in för varje elev och för varje klass. Dessa data visualiseras tydligt i en trafikljusmodell, där resultaten markeras med grönt, gult och rött i förhållande till elev måluppfyllelse. Lärarna analyserar resultaten för sina klasser i ett tvärvetenskapligt team. Det finns två huvudmål. Teamen identifierar tidigt var det finns utmaningar och var extra resurser och anpassningar behöver sättas in. Samtidigt får kollegorna möjlighet att diskutera och lära av varandra. De dokumenterar de olika anpassningar som de har beslutat att göra för eleverna och använder trafikljusmodellen för att analysera deras inverkan.

"Det ger oss en väldigt konkret bild av vad vi ska göra, vad som fungerar i någon annan grupp, vad det är jag kan lära mig av den. Även om vi har olika ämnen så arbetar vi mot gemensamma mål. Det har hjälpt oss i processen och vi har utvecklat vår gemensamma förståelse för pedagogik."

Ulf Månsson, lärare, Olympiaskolan.


Utvärderingarna är också synliga för eleverna, så att de kan se sina egna framsteg, och det inbjuder till ett öppet samarbete mellan lärare och elev i inlärningsprocessen. Nytt sedan skolstarten 2022 är att även hälsoteamet på elev är involverade i utvecklingsarbetet. En gång i månaden går de igenom de utökade rapporterna och gör sin analys av dem och hur de kan komma in och stötta eleverna. De pratar sedan med teamen, lärarna och eleverna om hur de kan arbeta tillsammans för att uppnå så mycket som möjligt.

"Framför allt tror jag att det som är avgörande för att det här ska lyckas är att lärarna upplever att processen är enkel, att det inte tar så mycket tid, att de inte behöver sitta flera timmar per lektion. Det går ganska snabbt och man får en bra överblick på ett lättillgängligt sätt. Det är nyckeln till att vi har fått acceptans för arbetssättet i kollegiet."

Ulf Månsson
, lärare, Olympiaskolan
.

 

Kvalitetsutveckling

Olympiaskolans strategi är att ha elev-centrerad verksamhetsutveckling och elev-centrerat ledarskap. För att uppnå detta behöver eleverna vara delaktiga och ha insyn i sin skolvardag. Genom att använda de utökade rapporterna i itslearning skapas en gemensam grund för samarbete, baserat på en gemensam förståelse för elev utveckling, progression och måluppfyllelse. Trafikljusmodellen kan ge information och vägledning i diskussionen om vad skolan behöver utveckla och förbättra.

"De skräddarsydda utökade rapporterna är ett mycket viktigt verktyg för utvecklingen av vår verksamhet. När man utvecklar något behöver man veta hur det går och det här är ett tydligt sätt att ta tag i frågan och fånga upp utmaningar. Det ger en grund för gemensam förståelse som kan utnyttjas. Det är inte bara för den enskilde elev, utan det är ett verktyg för utveckling på skolnivå, så det är faktiskt fantastiskt. Det är utan tvekan det mest kraftfulla verktyg vi har för att driva utvecklingen framåt."

Andreas Eriksson
, biträdande rektor, Olympiaskolan

 

RELATERADE ARTIKLAR